Kateřina Nečasová - porodní asistentka s celostním přístupem


Věřím v sílu myšlenky a lásku.

Věřím v sílu jemnosti.

Věřím v životní cestu, která nás vede každým okamžikem k většímu otevření srdce a k větší celistvosti.

Věřím, že ať už nás v životě potkají jakkoli těžké situace, všechny se dají, i zpětně, vyléčit. 

Vyléčit láskou - láskyplným dotekem, objetím, soucitem, přijetím situace a smířením.