Můj příběh

Jmenuji se Katka a narodila jsem se v Brně ve stejné porodnici, kde jsem později pracovala jako

porodní asistentka a porodila své tři děti. Jejich naprosto rozdílné porody mi ukázaly, jak obrovský vliv na průběh porodu a těhotenství má psychika.

Prošla jsem těhotenskými komplikacemi s pobytem v nemocnici, porodem spontánním i císařským řezem, kojením i nekojením, kojením dítěte po jeho operaci, potratem a kladením si otázek ...podstoupím amniocentézu, jak se zachovám, pokud bude mé dítě postižené?

Často jsem přemýšlela nad tím, proč jsem si tako náročnými situacemi musela projít...a dospěla jsem k poznání, že prožíváním těchto situací jsem byla učena...

Vše jsem si musela zkusit a pocítit "na vlastní kůži", abych se v budoucnu uměla vcítit do žen, které si tímto vším mohou procházet...a já jim tak mohla lépe a soucitněji pomoci.


Osobní cesta

Od malička jsem měla blízko k bylinkám. Už jako malá holka jsem díky kamarádům mých rodičů přicházela do kontaktu s akupunkturou, reflexologií, později mou pozornost přitáhla homeopatie, psychosomatika.

Nejsilněji mne ovlivnily mé dosud nejtěžší situace v životě - komplikovaný porod mé dcery, její operace a pobyty v nemocnici v ½ roce jejího života a následné domácí umírání mých nejbližších - maminky a prarodičů.

Moje tělo, které je mým největším učitelem, reagovalo na tuto velkou psychickou zátěž stažením se a následnými zdravotními komplikacemi. Klasická medicína mi pomoci nedokázala a já jsem byla nucena hledat cestu.

Sama na svém těle jsem mohla procítit účinky kraniosakrální terapie, léčení jizev, cvičení pánevního dna, vlivu doteku a dechových technik.

Cesta k mému zdraví se tak stala cestou sama k sobě.

Postupovala jsem ve svých myšlenkách stále do větších hloubek a paradoxně jsem objevovala jednodušší a dávno známé věci - nutnost přijetí, smíření se a na samém dně a počátku všeho jsem "objevila" LÁSKU, jejíž nedostatek stojí za všemi disharmoniemi a nemocemi.

Pochopila jsem, jak důležitá je v životě láska k sobě, svému tělu a životu.

Jako obzvlášť důležitou ji vnímám před otěhotněním a v průběhu těhotenství, kdy by se žena měla do lasky a harmonie doslova obalit. Velice tak pomůže vývoji miminka a hladkému průběhu porodu.

Vím, jak těžké je dělat v životě změny. Velice ráda půjdu část Vaší cesty po Vašem boku a podpořím Vás v láskyplné péči o sebe.


Pracovní cesta

Porodní asistenci jsem vystudovala v Brně a poté jsem nastoupila do porodnice na Obilním trhu, kde jsem pracovala 19 let a prošla většinou oddělení.

Vnitřně mi byla nejbližší práce s těhotnými ženami.

Měla jsem moc ráda chvíle, kdy jsem začínala noční službu, byl podvečer, odcházely návštěvy, všechno se zklidňovalo a chystalo k odpočinku...

... a já jsem vyrazila mezi ženy. Měla jsem mnohem více času než na hektické denní službě a konečně jsem si s nimi mohla popovídat a sdílet události dnů.

Cítila jsem, že tak jim mohu pomoci nejvíc - pohlazením, otevřeným srdcem a soucitem. Protože porodnictví není jen o radosti z nového života. Je v něm i spousta slz...

Snad nejvíc se mi zaryly do srdce okamžiky, kdy jsem pomáhala ženám při těhotenských ztrátách se s celou situací vyrovnat a přijmout ji. I když to byly i pro mne velice náročné chvíle, které jsem často doma oplakala, viděla jsem v tom velký smysl.

Moje pracovní cesta po letech pokračovala na oddělení reprodukční gynekologie, kde jsem pracovala ve funkci staniční sestry. Tato práce mne naučila postavit se sama za sebe a hájit zájmy své a svého týmu tak, aby byly kolegyně co nejspokojenější. Vnímala jsem to tak, že pokud je spokojený personál, jsou spokojení i pacienti.

Čím více jsem se vzdělávala a setkávala s komunitními porodními asistentkami, tím více se mi ujasňovala moje pracovní cesta... pracovat s ženami a jejich potížemi jemně a celostně.


Praxe

1994 - 2013 Gynekologicko-porodnická klinika Obilní trh 11, Brno:

1994-1996 - porodní sál

1997-1998 -  IVF ambulantní a lůžková část

2003-2007 - oddělení rizikového těhotenství

2007-2012 -  oddělení reprodukční gynekologie, funkce staniční sestry

2012-2013 -  oddělení šestinedělí

2017-2018 - UZ a gynekologická ambulance Centrum prenatální diagnostiky, Veveří 39, Brno

2019-2021 - Porodnice Obilní trh - oddělení šestinedělí, porodní sál

2021-2024 - Oblastní charita Rajhrad, domácí zdravotní péče

2024- dosud - komunitní porodní asistentka, externí porodní asistentka porodnice VyškovVzdělání a kurzy

1987-1992 Gymnázium Brno, Křenová 36

1992-1994 SZŠ J.Podsedníka, Žerotínovo nám.6, Brno, obor porodní asistentka

2005-2006 NCO NZO Brno - Pomaturitní specializační vzdělávání - Ošetřovatelská péče v patol. stavech gynekologie a porodnictví

Některé absolvované kurzy:

2012 Homeopatie v praxi porodní asistentky 1,2

2012 Celostní péče o ženu a novorozence

2013 Homeopatická terapie v praxi zdravotníka

2017 Tajemství pánevního dna 1

2017 Kraniosakrální terapie - úroveň 1,2

2017 Terapie jizev - workshop, Silvie Šabacká

2018 MISP - doteková aktivita pro děti

2018 Poporodní péče o ženu

2018 Rebozo - jemný nástroj v péči o ženu

2018 Průvodkyně zdravým těhotenstvím a porodem

2018 Předporodní kurz podle konceptu Anny Kohutové

2019 Motýlí masáže pro novorozeňátka

2019 Prenatální podpora citové vazby, nošení dětí a Těhotenské rozhovory - H.Norholt

2019 Narušení bondingu a jeho náprava - Ellynne Skove

2019 Taping v praxi porodní asistentky, období těhotenství

2022 Symptotermální metoda - MUDr. Ludmila Lázníčková