Péče po porodu

V rámci poporodních návštěv provedu kontrolu Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu miminka, zodpovím všechny Vaše dotazy.

V případě potřeby můžeme využít:

- péče o jizvy

- podpora podbřišku zavinovacím šátkem

- individuální cvičení po porodu, cvičení pánevního dna

- kraniosakrální terapie (vhodné při zpracovávání porodního traumatu)

- vaginální napářka

- laktační poradenství

Kraniosakrální terapie novorozence

Při traumatických porodech (VEX, forceps) často dochází ke zvýšenému tlaku na hlavičku novorozence a nežádoucímu posunu lebečních kostí. 

Takové děti bývají dráždivé, mají potíže s přisáváním - sací reflex může chybět nebo může být sání pro novorozence bolestivé.

Proto je vhodné při popsaných potížích několik ošetření kraniosakrální terapií, při které dojde k uvolnění a jemné nápravě stavu.